محصولات تخصصی

63 کالا

 • روغن محافظ فلز

  تماس بگیرید
  بشکه فلزی 208 لیتری – گالن  پلاستیکی 20 لیتری شرایط نگهداری: در انبار سرپوشیده و به صورت در بسته در دمای 0 تا40 درجه سانتی گراد، به مدت 2 سال قابل نگهداری است.
 • مایع محافظ فلز (محلول در آب )

  تماس بگیرید
  بشکه پلاستیکی 208 لیتری – گالن  پلاستیکی 20 لیتری شرایط نگهداری: در انبار سرپوشیده و به صورت در بسته در دمای 0 تا40 درجه سانتی گراد، به مدت 2 سال قابل نگهداری است.  
 • روغن عملیات حرارتی

  تماس بگیرید
  بشکه فلزی 208 لیتری شرایط نگهداری: روغن عملیات حرارتی در انبار سرپوشیده و به صورت در بسته در دمای 0 تا 40 درجه سانتی گراد، به مدت 2 سال قابل نگهداری است.
 • مایع سختکاری القایی

  تماس بگیرید
  بشکه پلاستیکی 208 لیتری – گالن پلاستیکی 20لیتری شرایط نگهداری: مایع سختکاری القایی در انبار سرپوشیده و به صورت در بسته در دمای 0 تا40 درجه سانتی‌گراد، به مدت2 سال قابل نگهداری است.    
 • روغن عملیات حرارتی

  تماس بگیرید
  بشکه فلزی 208 لیتری شرایط نگهداری: روغن عملیات حرارتی در انبار سرپوشیده و به صورت در بسته در دمای 0 تا40 درجه سانتی گراد، به مدت2 سال قابل نگهداری است.
 • روغن عملیات حرارتی

  تماس بگیرید
  بشکه فلزی 208 لیتری، گالن پلاستیکی 20لیتری شرایط نگهداری: روغن عملیات حرارتی در انبار سرپوشیده و به صورت در بسته در دمای 0 تا 40 درجه سانتی گراد، به مدت 2 سال قابل نگهداری است.
 • روغن ماشین افزار K68

  تماس بگیرید
  بشکه فلزی 208 لیتری- گالن20 لیتری پلاستیکی شرایط نگهداری: روغن ماشین افزار K68 در انبار سرپوشیده و به صورت در بسته در دمای 0 تا40 درجه سانتی گراد، به مدت2 سال قابل نگهداری است.
 • روغن ماشین ابزار

  تماس بگیرید
  بسته بندی روغن ماشین ابزار: بشکه فلزی 208 لیتری شرایط نگهداری: در انبار سرپوشیده و به صورت در بسته در دمای 0 تا 40 درجه سانتی گراد، به مدت2 سال قابل نگهداری است.
 • مایع چربی‌گیر و فسفاته

  تماس بگیرید
  بسته بندی محصول مایع چربی‌گیر و فسفاته: بشکه پلاستیکی 208 لیتری – گالن  پلاستیکی 20 لیتری شرایط نگهداری: در انبار سرپوشیده و به صورت در بسته در دمای 0 تا40 درجه سانتی گراد، به مدت2 سال قابل نگهداری است.   مسئولیت مناسب بودن این محصول براي پروسه مورد نظر و روش استفاده نادرست بر عهده مصرف کننده می باشد. در صورت داشتن هرگونه سوال با دفتر مرکزي این شرکت تماس…
 • مایع پلیسه گیری

  تماس بگیرید
  بسته بندی محصول مایع پلیسه گیری: بشکه پلاستیکی 208 لیتری – گالن  پلاستیکی 20 لیتری شرایط نگهداری: مایع پلیسه گیری در انبار سرپوشیده و به صورت در بسته در دمای 0 تا40 درجه سانتی گراد، به مدت 2 سال قابل نگهداری است.   مسئولیت مناسب بودن این محصول برای پروسه مورد نظر و روش استفاده نادرست بر عهده مصرف کننده می‌باشد. در صورت داشتن هرگونه سوال با دفتر مرکزی این…
 • روغن کشش و برش (امولسیون شونده)

  تماس بگیرید
  بشکه فلزی 208 لیتری – گالن  پلاستیکی 20 لیتری شرایط نگهداری: در انبار سرپوشیده و به صورت در بسته در دمای 10 تا40 درجه سانتی گراد، به مدت 6 ماه قابل نگهداری است.  
 • روغن فرم و شستشوی ورق

  تماس بگیرید
  بشکه فلزی 208 لیتری -گالن20 لیتری پلاستیکی شرایط نگهداری: روغن شستشوی ورق و فرم در انبار سرپوشیده و به صورت در بسته در دمای 0 تا40 درجه سانتی گراد، به مدت 2 سال قابل نگهداری است.